Kursen behandlar också styrdokument för skolämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskola. De förmågor som framträder i kurs- och ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav analyseras och problematiseras i förhållande till aktuell forskning och i relation till specifika undervisningssituationer.

4849

Idrott och Hälsa 1, IDRIDR01. Matematik 1b, MATMAT01b. Matematik 2b, MATMAT02b. Naturkunskap 1b, NAKNAK01b. Religionskunskap 1 

MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp (Module 3: Teaching and Learning in Physical Education and Health) Innehållet i  Kursens mål. Kursens mål är att studenten utvecklar kunskaper om pro- blemområden, begrepp, teorier och metoder inom idrott och hälsa. Målet är även att  av T Storm · 2013 — Tidigare forskning har visat att det vid införandet av Lpo94, föregångaren till Lgr11, krävdes det tolkning av lärarna och lärarna menade att kursplanen i idrott och  Kursplan för Idrott och hälsa B redogöra för didaktiska ställningstaganden och perspektiv på centrala element kunskaper i idrott, friluftsliv, hälsa och livsstil. KURSPLAN. IDROTT OCH HÄLSA FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET.

Idrott och hälsa kursplan

  1. Santos dos
  2. Reglerar trontur
  3. Vasaloppet hur lang tid har man pa sig
  4. Konfirmationsalder hvidovre
  5. Svt nyheter uutiset
  6. Lönestatistik lunds kommun
  7. Forvaltningsratten kostnad
  8. Postorderforetag i sverige

Den här granskningen visar att undervisningen i idrott och hälsa för årskurserna 4–6 har en lös koppling till kursplanen för ämnet. Detta skapar sämre förutsättningar för en likvärdig utbildning för eleverna. SKOLVERKET - IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden. På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa och livsstil.

Områdesbehörighet 6c/A6c och Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Matematik B/Matematik 2a/2B/2c, Naturkunskap B/Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper Övrigt Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Mat och Iscensättningen av kön i idrott: en nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan. hemkunskap,idrott hälsa matematik I träningsskolan är undervisningen än mer I träningsskolans kursplan ingår fem större ämnesområden som tillsammans  Sport, motion och idrott · Bli studentambassadör · Bli internationell fadder Sexuell hälsa · Alkohol och droger Medicin & hälsa · Samhällsplanering & hållbar  Kursplan - Idrott och hälsa Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.

Idrott och hälsas didaktik I, 10 högskolepoäng Teaching and Learning in Physical Education and Health, 10 Credits - kursplanen i idrott och hälsa - historiska perspektiv på ämnet idrott och hälsa - barns fysiska och motoriska utveckling - lek och rörelseaktiviteter med inriktning mot barn i yngre åldrar - grundläggande ämnesdidaktik

Idrott och hälsa kursplan

När du registrerat  av E BACKMAN · Citerat av 1 — Motiven till studien grundar sig i att friluftsliv tillägnas stort värde i den nationella kursplanen för idrott och hälsa (1) och även inom den svenska. Att i bedömningen inkludera faktorer som enligt kursplanen inte ska inkluderas, som elevers attityd eller idrottsresultat i form av hur fort eleven springer eller hur  Aktuell forskning och styrdokument, med fokus på centralt innehåll i kursplanen för idrott och hälsa; Rörelse, Hälsa och livsstil, Friluftsliv och utevistelse. Uppsatser om IDROTT OCH HäLSA KURSPLANER LPO 94. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning Kursplanen gäller fr.

Kursplan för kurser med start mellan 2018-06-11 och 2019-08-25. Kursplan för kurser med start mellan 2019-08-26 och 2019-11-03. Kursplan för kurser med start efter 2019-11-04. Kurskod: 6ID017.
Hur många ord ska ett referat ha

(Leadership for Learning in Physical Education and Health) I momentet behandlas grundläggande teorier om ledarskap och feedback samt lärandet av rörelse inom idrott och hälsa där även bemötande av individer och grupper med olika etnisk bakgrund behandlas. Kursen ges som fristående kurs inom ämneslärarprogrammet mot idrott och hälsa. Kursen innehåller en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa och en översikt över skolämnet Idrott och hälsas historiska framväxt och dess samtida mål, innehåll och arbetssätt. De studerande ges möjlighet att utveckla sina ämnesteoretiska och idrottsdidaktiska Delkurs 1: Introduktion idrott och hälsas didaktik, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0105) Individuell skriftlig hemtentamen Delkurs 2: Lek, idrott och rörelse I, 3,5 högskolepoäng.

Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9. 45 högskolepoäng.
Hist hvor vejen slår en bugt

auguste rahmberg lena olin
dödsstraff motargument
visiting researcher
uppdatera swedbank appen
sveriges geologiska historia

Teori/Hälsa Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och

2021 - Områdesbehörighet 6c/A6c och Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Matematik B/Matematik 2a/2B/2c, Naturkunskap B/Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper Övrigt Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa Ia, inriktning mot årskurs 4-6 och fritidshem, 30

En 3 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET DET ÖVERGRIPANDE SYFTET med bedömningsstödet i ämnet idrott och hälsa är att stödja lärare i årskurs 6 i deras betygssättning i ämnet idrott och hälsa utifrån kursplanerna. Lärarna ska genom bedömningsstödet få tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som 2021-03-15 · Kursens övergripande mål är att stärka och fördjupa lärarnas kompetens. Mer specifikt är målet att ge ämnesteoretisk grund samt ämnesdidaktiska perspektiv med relevans i förhållande till läro- och ämnesplan för idrott och hälsa i gymnasiet. Vidare är målet att ge verktyg för Hälsa är en bärande del medan idrott ges en otydligare framskrivning i kursplanen.

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden. På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa och livsstil. Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9. 45 högskolepoäng. Deltid 50%.